Βάσεις - Γλαστροθήκες


Βάση BSR

Βάση BSR

Συρμάτινη βάση για γλάστρα.

Συρμάτινη γλαστροθήκη για γλάστρα.
Πάχος σιδήρου: 5mm
Γαλβανισμένη και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.

 

diastasi

upsos

20

15

22

15

24

15

26

15

28

15

30

15