Πότισμα GF Ιταλίας


Διακλαδωτής Ταχυσυνδέσμων 1'' - 3/4'' GF

Διακλαδωτής Ταχυσυνδέσμων 1'' - 3/4'' GF

Κωδικός: 001.3455
Κατασκευαστής: GF
Από υψηλή ροή σε κανονική ροή.

Μεταρτοπή λάστιχου υψηλής ροής σε δύο λάστιχο κανονικής ροής.

3455

8004.3455