Πότισμα GF Ιταλίας


Ταχυσύνδεσμος 1''
Ταχυσύνδεσμος 1''

Ταχυσύνδεσμος 1'' GF

Κωδικός: 001.3040
Κατασκευαστής: GF
Συνδέστε το λάστιχο με την βρύση.

Συνδέστε ένα λάστιχο 1" με την βρύση.

3040

8004.3040